Benvinguts a la nostra botiga online

0 item(s) 0,00 €
No teniu articles a la cistella de la compra.

Avís legal

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


La política de privacitat del lloc www.mamitaronges.com informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i als productes que oferim.


TITULARITAT DEL DOMINI

Denominació Social: MAMI TARONGES - Pio R. Gil Colell
Domicili Social : Rentadors 10, 43530 Alcanar (Tarragona)
CIF / NIF: 40921246Z
Telèfon : +34 626 060 300
e- Mail:  info@mamitaronges.com
Nom de domini:mamitaronges.com

 

FINALITATS A LES QUE ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

MaMi Taronges informa a l'usuari que el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats:

  • Atendre i contestar les comunicacions o sol·licituds rebudes mitjançant el correu electrònic o dels formularis del la nostra web.
  • Atendre les sol·licituds de compra que realitzin els interessats mitjançant la web, així com el manteniment de la relació contractual establerta amb MaMi Taronges.
  • Les dades personals dels interessats que han formalitzat una comanda o més s’utilitzaran amb finalitats de gestionar la seva compra.
  • Manteniment d’històrics de relacions comercials
  • Realitzar accions de publicitat.
  • Així mateix, MaMi Taronges registrarà i conservarà l’adreça IP des de la que l’Usuari va atorgar les seves dades personals i de posteriors connexions, així com els moments temporals d’inscripció i de connexions posteriors, als efectes de prova del consentiment referit, així com de verificació del comportament de l’usuari i el seu ús de MaMi Taronges. Una adreça IP es un número que s’assigna a la seva computadora quan utilitza internet. La seva adreça IP també es utilitzada per ajudar a identificar-lo dintre d’una sessió particular i per a recollir informació estadística general.


CONSENTIMENT INFORMAT DEL TRACTAMENT DE DADES


MaMi Taronges informa a l’Usuari de la seva pàgina web, que aquesta política de privacitat conté tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que Pio R. Gil Colell realitza com a responsable del mateix. Així, quan l’Usuari no mantingui relacions comercials amb MaMi Taronges aquell ha de tenir present i és informat de que l’enviament d’un correu electrònic o l’enviament de dades personals mitjançant els formularis de contacte de la web o la comunicació per part de l’Usuari a MaMi Taronges de qualsevol altres dades personals comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per MaMi Taronges amb les finalitats establertes al paràgraf anterior d’aquesta política de privacitat, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació. En cas contrari si l’Usuari no hi està d’acord, absteniu-vos d’enviar correus electrònics o comunicar les seves dades personals.

L'ús del servei  MaMi taronges no està permés a menors d'edat.

       Les dades no seran cedides a tercers ni s’efectuaran transferències internacionals de dades.

       En tot cas, en cadascun dels moments en què poguessin recollir-se dades en el web, prèviament s’informarà a           través d’un apartat específic de “Protecció de Dades” que haurà de ser llegit i acceptat per part de la persona, com a mostra de la seva conformitat.

L’usuari podrà exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a MaMi Taronges a: C/Rentadors 10, 43530 Alcanar o al correu electrònic “info@mamitaronges.com”. Així mateix, si no està d’acord amb el tractament realitzat per MaMi Taronges pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.


ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre productes i serveis de MaMi Taronges. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de MaMi Taronges.


       MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES AMB RELACIÓ AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

MaMi Taronges informa a l’Usuari que, de conformitat amb el que disposa la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) , la LOPD i el Reglament de la LOPD, el Real Decret 1720/2007, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint em compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposades, provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen al citat Reglament pel que respecta a la seva integritat, seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment MaMi Taronges garanteix a l’Usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.


         EXERCICI DEL DRET D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE DADES

Així mateix per la present, declara estar informat de que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació en qualsevol moment, adjuntant fotocòpia de DNI, segons la Llei 15/1999 LOPD de forma gratuïta en aquesta adreça C/Rentadors 10, 43530 Alcanar (Tarragona), o al següent e-mail: info@mamitaronges.com


        COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

 El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics s’ajusten a la normativa establerta a la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Els Usuaris dels servei de MaMi Taronges que ho sol·licitin poden excloure’s d’aquest servei de manera senzilla i gratuïta mitjançant un correu electrònic a info@mamitaronges.com indicant a l’assumpte que no desitja rebre més publicitat.

 

      PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de MaMi Taronges o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de MaMi Taronges. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del MaMi Taronges serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

MaMi Taronges reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic.


       LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d'Amposta .


MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

MaMi Taronges es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. La utilització ininterrompuda del servei de MaMi Taronges per part de l’Usuari constituirà una ratificació del present document, amb les modificacions i canvis que s’haguessin introduït.

 

Per les mateixes raons mencionades anteriorment MaMi Taronges es reserva el dret de modificar o interrompre el servei MaMi Taronges en part o en la seva totalitat, havent intervingut o no notificació a l’Usuari. MaMi Taronges no serà responsable davant l’Usuari ni davant de tercers per haver exercit el seu dret a modificar o interrompre el servei.