Benvinguts a la nostra botiga online

0 item(s) 0,00 €
No teniu articles a la cistella de la compra.


La nostra qualitat és la producció integrada

PER OFERIR-LI LA MILLOR QUALITAT HEM DE DONAR-LI A LA TERRA I ALS NOSTRES ARBRES EL MILLOR TRACTE POSSIBLE

 

 

En que consisteix aquest sistema?

La Producció Integrada és un sistema agrícola d’obtenció d’aliments que utilitza al màxim els recursos i els mecanismes de producció natural i assegura a llarg termini una agricultura sostenible, introduint-hi mètodes biològics i químics de control, i altres tècniques que facin compatibles les exigències de la societat, la protecció del medi ambient i la productivitat agrícola, així com les operacions realitzades per a la manipulació, envasat, transformació i etiquetat de productes vegetals acollits al sistema (regulat per la Llei 21/2001 i el Decret 241/2002).

 

  

 

Objectius

La finalitat de la producció integrada s’orienta cap a l’obtenció de productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, disminuir els residus i optimitzar els mètodes de producció, mitjançant una integració total de tots els recursos disponibles. ES DIRIGEIX A GARANTIR LA SALUT DEL PRODUCTOR I EL CONSUMIDOR I, AL MATEIX TEMPS, RESPECTAR EL MEDI AMBIENT. Per a la consecució d’aquestes finalitats, la producció integrada prioritza la utilització selectiva de les tècniques menys agressives i dels productes menys perjudicials, tant per als humans com per a la flora i la fauna silvestres.

Els objectius concrets que persegueix la producció integrada són, entre d’altres:

• Obtenir productes d'alta qualitat.

• Protegir la salut del productor i del consumidor.

• Aplicar processos productius respectuosos amb el medi ambient.

• Afavorir la diversitat de l’ecosistema agrícola respectant la fauna i flora autòctona.

• Justificar i minimitzar l’ús de productes agroquímics i els residus.

• Potenciar l’activitat conservadora del medi rural i el paisatge.

• Realitzar una correcta gestió dels recursos naturals.

 

 

 

Avantatges per al productor i per al consumidor

Per al consumidor la producció integrada suposa la possibilitat d'adquirir un producte de qualitat garantida i certificada, que permet un seguiment acurat de la seva traçabilitat, és a dir un seguiment total del producte des del seu origen fins a la seva comercialització al consumidor.

El productor, a més, a través del Quadern d'Explotació, on enregistra cronològicament totes les operacions i productes que ha utilitzat per a l’obtenció de cada producte, ofereix una garantia al consumidor que ha complert tots els requisits que exigeix aquest sistema de producció.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes certificats i etiquetats amb el distintiu de producció integrada compleixen amb les Normes tècniques i la normativa vigent que regula aquesta producció.

Per al productor la producció integrada suposa la posta en pràctica d'un sistema de cultiu més racional i respectuós amb el medi ambient, que assegura a mig i a llarg termini una agricultura econòmicament viable i sostenible. Aquest sistema, a més, contribueix a reduir els riscs derivats de l’activitat agrària, a causa d'un més estricte control de tots els processos productius, dirigit cap a un consumidor cada vegada més exigent i preocupat per la seguretat alimentària dels productes agrícoles.

 

 

 

Certificació


Per assegurar el compliment de les normes de producció integrada en les diferents fases

de producció, elaboració, transformació i comercialització dels productes, la producció integrada

requereix que s’estableixi un sistema de control i certificació que s’ha de realitzar a través d’entitats

de control i certificació que estiguin degudament acreditades per realitzar aquesta funció.


La certificació té com a objectiu dictaminar si el producte obtingut, així com

el procés de producció, compleix amb els requisits especificats per la normativa vigent.